Velkommen til Advokatfirmaet Søren Olesen ApS

Vi yder rådgivning og sagsbehandling indenfor et bredt felt af juridiske discipliner.

Bogense

Adelgade 79, 5400
Tlf. 40 33 23 66
bogense@advokat-olesen.dk

Egtved

Ørvigvej 30, 6040
Tlf. 40 33 23 66
egtved@advokat-olesen.dk

Om os

Advokatfirmaet Søren Olesen ApS

Adelgade 79, 5400 Bogense og Ørvigvej 30, 6040 Egtved

Beskikket af Justitsministeriet i Danmark

Medlem af Advokatsamfundet

Cvr: 32948766

Tel: 40332366

Email: sol@advokat-olesen.dk

Advokatfirmaet har klientbankkonti i Nordfyns Bank og Danske Bank

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten

Alle advokater i Advokatfirmaet Søren Olesen ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Søren Olesen ApS uanset, hvor advokatvirksomheden udøves

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk 

Advokatnævnet er kompetent til at behandle adfærdsklager og tvister om advokatens salær. Klagen skal indgives digitalt på https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/vil-du-klage/indgiv-klage/

Top