Erhverv

Generationsskifte

Mange virksomheder står overfor at skulle generationsskiftes i disse år. Det er ikke længere så almindeligt, at næste generation tager over. "Kronprinsen" skal findes i god tid, og detaljeret og langsigtet planlægning er noget af det allervigtigste.

Vi rådgiver om de skattemæssige og juridiske forhold og udarbejder de nødvendige kontrakter til gennemførelse af et generationsskifte. Det gælder uanset virksomhedens art og uanset om den drives personligt eller i et selskab.

 

Generel rådgivning

Rådgivning til små og mellemstore virksomheder er en stor del af vores hverdag. Gode råd i tide kan klare mange problemer.

Forebyggelse er som bekendt bedre end helbredelse, og det kan blive svært og dyrt ved en retssag at løse det problem, der kunne og burde være taget i opløbet.

Vi bistår med alt fra overdragelser til ansættelses- og lejekontrakter ligesom vi sørger for à jourføring af virksomhedens løbende salgs- og købsaftaler.

 

Inkasso

Det kan ofte være svært for virksomheden selv at inddrive sine tilgodehavender.

Vi har stor erfaring i disse sager, og en positiv dialog med debitor kaster ofte resultater af sig.

Vores samarbejde med andre advokatfirmaer muliggør hurtig og effektiv inkasso også udenfor vor egen retskreds.

 

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord og betalingsstandsning

Har virksomheden, uanset om den drives i et selskab eller i personligt regi, økonomiske problemer, indeholder Konkursloven forskellige instrumenter til at løse en økonomisk krise for måske at kunne drive virksomheden videre.

Vi bistår med gennemgang af virksomhedens regnskabsmæssige og juridiske forhold for at afdække, hvilke muligheder der er, og hvad der skal gøres.

For personer, der af en eller anden grund har oparbejdet en uoverskuelig stor gæld, består der også muligheden for at få en såkaldt gældssanering.

Efter en gennemgang af de økonomiske oplysninger bistår vi med rådgivning om betingelserne og mulighederne for en gældssanering, herunder med at udfylde ansøgningsskemaet til skifteretten

 

Kontrakter

Erhvervslivets forhold bliver både mere komplicerede og mere internationaliserede, og behovet for gode skriftlige aftaler tilsvarende større.

Vi rådgiver om disse forhold, deltager i forhandlinger og udfærdiger de nødvendige dokumenter.

Gennem Center for International Legal Studies i Salzburg har vi en bred kontakt til en række udenlandske advokatfirmaer.

Det giver supplerende rådgivningsmuligheder ved udenlandske aftaler og forhandlinger på engelsk, tysk eller fransk er ingen hindring.

Landbrug og gartneri

Vi rådgiver om alle forhold vedrørende køb og salg af skov- og landbrugsejendomme f.eks. i forbindelse med generationsskifte, udstykning og sammenlægning.

Det gælder både Landbrugslovens komplicerede erhvervelsesregler og skattelovgivningens faldgruber.

 

Lejeret

Vi rådgiver om indgåelse og ophør af kontrakter både om boliglejemål og erhvervslejemål.

Vi udarbejder de nødvendige meddelelser og påbud efter lejelovene, herunder i forbindelse med opsigelse og varsling af lejeforhøjelser.

 

Overdragelse af ejendomme

Når virksomheden ekspanderer vælger mange at skifte de lejede lokaler ud med egne. Dette giver større sikkerhed, som regel udvidelsesmuligheder og er samtidig en god investering.

Vi rådgiver købere og sælgere ved overdragelse af erhvervsejendomme, også når der er en overdragelse af selve virksomheden inde i billedet.

Der er mange små og store forhold, der skal undersøges, navnlig af skattemæssig og miljømæssig art.

 

Retssager

Ofte er en konflikt uløselig uden en retssag. Uanset om du står overfor overvejelsen om at starte en retssag eller om du selv er blevet stævnet ved retten bistår vi med gennemgang af sagens dokumenter, rådgivning om mulighederne og udsigterne til at få medhold, ansøgning om fri proces og retshjælp, udarbejdelse af processkrifter til retten samt forberedelse og gennemførelse af selve domsforhandlingen i retten.

Vi møder både i Byretten, Landsretten og Højesteret.

 

Selskabsret

Der stilles større og større krav til selskaberne, deres bestyrelser og direktioner.

Vi har erfaring med de tiltag, dette kræver, og rådgiver om nødvendige selskabsretlige tilpasninger, også i forbindelse med overdragelser, generationsskifte, omdannelse fra ApS til A/S, fusion, vedtægtsændringer og afholdelse af generalforsamlinger.

Vi hjælper selvfølgelig også den virksomhed, der ønsker at ændre driftsformen fra personlig virksomhed til selskabsform, herunder med udarbejdelse af vedtægter.

 

Top