Gode råd

Nyt køkken eller ej? Skatten og julegaven - hvor meget må du give væk? Skal du ansætte Juleassistance? Nye regler om reklamemails og spam Virksomhedens it-værktøjer - beskyt dem mod misbrug Medarbejderaktier - En fordel for dig og dine medarbejdere Repræsentation eller reklame? - Pas på forskellen! Mediation - Sådan løser virksomheder selv deres tvister Befordringsfradrag - kender du reglerne? På forkant med den nye erhvervslejelov Seksuel chikane - det kan også ske i din virksomhed Snerydning og sikkerhed i butikker og på arbejdspladser Ny rentelov - revider dine salgs-, leverings- og betalings-betingelser Skærpede krav til virksomhederne ved e-handel Frynsegoder - sådan bruger du dem som en skattefri del af personalepolitikken Drifts- og samarbejdsformer i landbruget Nye regler om erstatning ved personskade Skærpede krav til ansættelseskontrakter Menneskerettigheder nu rykket op på 2. anden pladsen efter Grundloven Krisestyring i en virksomhed Ny købelov med tilbagevirkende kraft Ny årsregnskabslov Licitation - underhåndsbud - entrepriser Forretningsplaner giver virksomheder mere styr på fremtiden Nye Regler om rykkergebyrer Kan udlændinge købe hus i danmark ? Ny årsregnskabslov med indgribende ændringer Den nye ferielov Ansættelsesbeviser - En overset forpligtelse Opsigtsvækkende dom om ulovlig gebyropkrævning - kan angå meget store beløb Nye regler om konkurrenceklausuler og kundeklausuler Webaftaler Nye regler for generationsskifte Skærpet praksis ved beskatning af fortjenesten ved salg af fast ejendom og ved hovedaktionæreres kørsel i selskabets firmabil Ny selskabstype med minimale kapitalkrav Nye regler for betaling af restskat Erstatning for skuffede forventninger - en ny mulighed Større aftalefrihed i erhvervslejemål Pas på når du kontakter dine kunder Undgå skat af kørselsgodtgørelse Sidste nyt om værdiansættelsen af fast ejendom ved overdragelse mellem familiemedlemmer Forældrekøb - et nærliggende alternativ til leje af lejlighed eller kollegieværelse Det bliver dyrere at sælge hus De fleste har behov for et testamente Overdragelser mellem interesseforbundne parter
Top