Vi tilbyder

Et traditionsrigt advokathus

Advokatfirmaet Søren Olesen er grundlagt i 1890 af daværende advokat M. P. Theil.

Firmaet yder i dag rådgivning og sagsbehandling indenfor et bredt felt af juridiske discipliner, men beskæftiger sig først og fremmest med:
- Rådgivning til køber og sælger i bolighandler
- Rådgivning omkring erhvervs og landbrugshandler
- Erhvervsrådgivning, herunder generationsskifte og virksomhedsrekonstruktion
- Kontraktsret
- Civile retssager
- Inkasso
- Person-, familie- og arveret
- Dødsbobehandling
- Konkursret, herunder betalingsstandsninger og gældssaneringer
- Selskabsret
- Lejeret
- Erstatningsret

Top