ANSÆTTELSESBEVISER - EN OVERSET FORPLIGTELSE

Der er stadig mange virksomheder, der ikke er bekendt med pligten til at give alle nyansatte et ansættelsesbevis, ligesom der er mange ansatte lønmodtagere der ikke er bekendt med deres rettigheder i den forbindelse og konsekvensen af manglende overholdelse.

Fra 1. juli 1993 skal alle lønmodtagere have en skriftlig erklæring eller en ansættelseskontrakt, hvis

 • de er ansat længere end en måned og
 • har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer, eller har haft det indenfor de seneste 4 uger.

Ansættelseskontrakten skal indeholde en del oplysninger, og de fleste er som følge af ovennævnte lovpligtige. Det drejer sig om:

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navne og adresser.
 2. Stillingsbetegnelse og tiltrædelsestidspunkt.
 3. Arbejds- og ansvarsområde.
 4. Arbejdstid og arbejdssted.
 5. Tidsbegrænset og/eller opgavebestemt ansættelse.
 6. Løn.
 7. Ferie.
 8. Bierhverv.
 9. Personalegoder, f.eks. firmabil, telefon, avis og pension. Tantieme og gratiale.
 10. Ophavsret og opfindelser.
 11. Tavshedspligt.
 12. Omkostninger til repræsentation og lignende.
 13. Opsigelse.
 14. Sygdom og andre personaleforskrifter.
 15. Misligholdelse
 16. Konkurrence- og/eller kundeklausul.
 17. Angivelse af eventuelle kollektive overenskomster.
 18. Aftaler i øvrigt.

For ansættelser, der er sket efter den 1. juli 1993, skal den skriftlige aftale være på plads senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. For eksisterende ansættelsesforhold skal den være på plads inden 2 måneder efter anmodning fra den ansatte herom.

Hvis oplysningspligten ikke overholdes kan den ansatte få tilkendt en godtgørelse ved domstolene. Efter seneste domspraksis ligger godtgørelsen i størrelsesordenen kr. 5.000,00.

Er der opstået en uenighed om ansættelsesvilkårene, og kunne uenigheden have været undgået hvis der havde været en kontrakt, er udgangspunktet en godtgørelse på kr. 10.000,00.

Godtgørelsen er skattefri for den ansatte og er ikke fradragsberettiget for arbejdsgiveren.

Hvis der er spørgsmål står vi som altid til disposition.

Tilbage
Top