DEN NYE FERIELOV

For de fleste nærmer sommerferien sig forhåbentlig med hastige skridt. Der kan derfor være behov for at omtale de nye regler i ferieloven, der trådte i kraft tidligere i år.

De grundlæggende regler bevares. Der kan stadig benyttes feriekort, ligesom 5-ugers ferien stadig vil være opdelt i hoved- og restferie.

Under den tidligere ferielov optjentes 2,5 feriedag pr. måned, med den nye 5-dages uge er det ændret til 2,08 feriedag pr. måned. Der bliver fast særlige regler for ansatte med 6-dages uge.

Efter den tidligere lov havde den ansatte ikke krav på at få ferien rykket hvis den ansatte blev syg efter at være gået hjem sidste arbejdsdag inden ferien. Efter den nye lov kan ferien udskydes, hvis den ansatte bliver syg inden førstkommende normale arbejdsdag.

Der er nu også mulighed for at overføre op til én uges ferie til næste ferieår, hvis virksomheden er omfattet af en overenskomst, og ferieoverførsel er aftalt heri. Hvis ikke man er omfattet af en overenskomst kan det samme aftales individuelt, forudsat at aftalen anmeldes overfor Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring.

 Ved fratræden mister man retten til den ferie, der ligger udover 25 dage. De overskydende dage udbetales kontant.

Allerede udbetalt ferietillæg kan ikke længere modregnes i feriegodtgørelse ved fratræden.

Af praktiske årsager starter ferieåret nu den 1. maj og ikke som tidligere den 2. maj.

Forældelsesfristen for krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg er udskudt fra den 1. april til den 15. maj efter ferieårets udløb.

Som altid står vi til disposition hvis der er spørgsmål.

Vi holder ferielukket i uge 28, 29 og 30, men på vore sædvanlige telefonnumre vil der være henvisning til mobiltelefonnumre i presserende sager.

Vi ønsker alle en god sommerferie.

Tilbage
Top