DET BLIVER DYRERE AT SÆLGE HUS

Justitsministeren har den 15. december 1999 fremsat forslag til ændring af lov om forbrugerbeskyttelse (lov om tilstandsrapporter) ved erhvervelse af fast ejendom. Forslaget forventes vedtaget med ikrafttræden den 1. juli 2000. Bliver det vedtaget bliver det dyrere for sælger at sælge fast ejendom.

Efter de nugældende regler kan sælger blive fri for ansvar for bygningsmangler ved at give køber en tilstandsrapport. Det er dog en betingelse, at køber samtidig får udleveret et tilbud fra et forsikringsselskab på en forsikring der dækker skjulte fejl og mangler. Det er køber det vælger, om køber vil have forsikringen eller ej, og det er køber der betaler præmien. Vedtages forslaget skal sælger betale halvdelen af præmien hvis køber vælger at tegne forsikringen. En hel præmie for 5 år ligger typisk på 15.000,- kr. Årsagen til forslaget er nærmere den, at hvis sælger vil være fri for ansvar findes det også rimeligt at sælger betaler til den forsikring, der i et vist omfang dækker udbedringen af de skjulte fejl og mangler som sælger ikke er ansvarlig for. Går man i salgstanker og vil gøre det så billigt som muligt er det derfor tilrådeligt at forsøge at få salget på plads inden 1. juli 2000.

Derudover foreslås det, at aftaler mellem køber og sælger om, at sælger er fri for mangelsansvar uden at der foreligger en tilstandsrapport er ugyldige i de tilfælde, hvor sælger kunne have opnået ansvarsfrihed ved at lade en tilstandsrapport udarbejde. Det betyder, at sælgers eneste mulighed for at opnå ansvarsfrihed består i at få udarbejdet en tilstandsrapporet og give den til køber. Gør sælger ikke det, er sælger ansvarlig for de mangler han kendte til eller burde kende til uanset hvad han iøvrigt har aftalt med køber.

Tilbage
Top