FORRETNINGSPLANER
GIVER VIRKSOMHEDER MERE STYR PÅ FREMTIDEN

Vi lever i en dynamisk verden, hvor konkurrencen er stadigt stigende. Sakker man bagud, risikerer man at blive hægtet helt af. Der er ingen tvivl om, at morgendagens vindere bliver de virksomheder, som forstår at sætte sig et klart, fælles mål for, hvor de skal hen, og hvordan de vil nå dertil. En af de måder, virksomheder kan planlægge fremtiden på, er at udarbejde en forretningsplan. Men det kræver overskud i hverdagen at holde idéen i sigte og hele tiden formulere nye delmål, der er tilpasset omverdenens forandringer. Ikke mindst kræver det evnen til at se virksomheden med markedets øjne. Derfor har RET&RÅD udviklet et struktureret forløb, hvor vi gennemgår trusler og muligheder og sammen laver en analyse af din virksomhed

- juridisk, økonomisk og idémæssigt.

Med Rettidig RådgivningTM er det vores opgave at tænke fremadrettet for din virksomhed.

Vi sørger for, at du hele tiden er på forkant med udviklingen og har de bedste muligheder for at udnytte forspringet.

Alle forudsætninger er til stede. Rettidig RådgivningTM er et længerevarende, tillidsfuldt samarbejde mellem dig og din RET&RÅD-advokat. Det betyder, at du løbende skal holde din advokat ajour med, hvad der sker i din virksomhed. Til gengæld kan vi med det nødvendige kendskab fungere som din daglige, fortrolige sparringpartner med den rette viden inden for management, organisation, økonomi, jura, skat og med konkret erfaring fra andre virksomheder og andre brancher, som du kan trække på. Vi ved, hvad andre succesvirksomheder gør, og hvad der lykkes. Og vi ved, at succes ikke kommer af sig selv.

Som et led i Rettidig RådgivningTM hjælper vi også med at lave en køreplan for din virksomheds udvikling. En forretningsplan, der skaber sikkerhed i hverdagen og viser vejen til succes og økonomisk gevinst.

Hvorfor er det godt med en forretningsplan?

 • Alle ledende medarbejdere får under processen afklaret bevidste og ubevidste uenigheder om mål og vejen til målet.
 • Alle bliver klar over, hvilke opgaver det er nødvendigt at løse for at nå målet.
 • Når alle rykker i samme retning og ad samme vej, sker det i et hurtigere tempo.

Ofte viser det sig under processen, at den ledende medarbejdergruppe er enige om f.eks. at ville være totalleverandør, men at de er dybt uenige om, hvad der ligger i udtrykket totalleverandør. Det giver evindelige kommunikationsproblemer for dem i det daglige arbejde. Det besværliggør samarbejdet og forsinker arbejdsprocessen.

At drøfte forretningsplanen afslører den slags forskellige opfattelser og sikrer, at man når frem til en fælles forståelse af de ord, man bruger. Er man først enige om det, kan man væsentligt hurtigere fremme de nødvendige arbejdsprocesser.

Under processen bliver det klart, at der er flere opgaver, som skal løses, for at nå de mål, man - ofte efter en længere debat - bliver enige om. Processen fører på en struktureret måde til en handlingsplan med ansvarsfordeling og tidsfrister.

RET&RÅD Erhverv har udviklet et skelet til en forretningsplan, som vi har særdeles gode erfaringer med. Ved hjælp af dette værktøj er det muligt i løbet af to fulde arbejdsdage - f.eks. to fulde lørdage uden for virksomheden og uden forstyrrelser - at få udarbejdet en fuldstændig forretningsplan.

Processen opfylder alle kvalitetskravene til forretningsplanen, selv om den er meget kort. Vi stiller "tabuspørgsmålene", der tvinger deltagerne til at gennemtænke forretningsideen. Vi kommer bl.a. ind på:

 • Mål om 3-5 år
 • Ledergruppen
 • Markedsføringsplanen
 • Forretningssystem
 • Forretningsidéen
 • Organisation og værdier
 • Gennemførelsesplanen
 • Kapitalbehov
 • Finansiering
 • Risici

Til hvert punkt hører en lang række underspørgsmål, der får deltagerne til at tage stilling til problemer, som ikke er helt enkle, men afgørende for virksomhedens succes. F.eks. har punktet "Forretningsidéen" følgende underpunkter:

 • Hvilket kundebehov opfylder du?
 • Hvilken vare/serviceydelse sælger du?
 • Hvordan ser dit konkrete tilbud til kunderne ud?
 • Hvad er specielt ved dit produkt/din ydelse?
 • Er der nogle af dine produkter, som kan gøre dig til markedsleder på et specifikt område? Hvilke?
 • Det lyder som helt enkle spørgsmål, men i praksis kræver det omtanke at besvare dem.

Samtlige virksomheder, der har gennemført processen, har udtrykt stor tilfredshed med resultatet. De har vurderet, at de aldrig var nået så langt, hvis ikke de havde haft denne styrede proces at støtte sig til.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller har brug for vores hjælp til at udarbejde en forretningsplan.

Tilbage
Top