Ny rentelov - revider dine salgs-, leverings- og betalings-betingelser

Renteloven er ændret fra 1. august 2002, og de nye regler stiller kreditorer en anelse bedre på enkelte områder.

Der er tre nyheder i renteloven: Højere rentesatser, rentepåkrav bortfalder som forudsætning for renter og kreditor må kræve betaling af inkassoomkostninger på en ny måde.

Mange erhvervsdrivende forventes at ville benytte lovændringen til at få gennemgået deres almindelige salgs,- leverings- og betalingsbetingelser, og det er da også en god idé. Erfaringen viser, at gode skriftlige regler kan spare virksomheden for både penge og ærgrelser.

Højere rentesatser

Morarenten kan fra 1. august 2002 fastsættes til en årlig rente, der svarer til en såkaldt referencesats med et tillæg på 7 pct. Referencesatsen er den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli i det pågældende år.

Justitsministeren kan fortsat forhandle med Danmarks Nationalbank og Økonomi- og Erhvervsministeriet om at ændre procenttillægget hvert andet år, men med den begrænsning, at det nævnte tillæg ikke kan fastsættes til mindre end 7 pct.
Ultimo juli 2002 var morarenten:

  Diskontoen, 3,25 %
  + et tillæg på 5 %
  Morarente 8,25 %
 

Med de nye takster ser regnestykket sådan ud:

  Nationalbankens udlånsrente, p.t. 3,55 %
  + et tillæg på minimum 7 %
  Morarente 10,55 %

 

Der er således udsigt til en forhøjelse på ikke under 2,30% p.a., og fremover skal renten højest reguleres 2 gange årligt.

Rentepåkravet bortfalder som forudsætning for renter

Den gamle regel om, at du kun kunne kræve renter efter såkaldt rentepåkrav, er ændret. Det betyder højere rentebetalinger fra skyldnere. Efter de nye regler er det for eksempel tilstrækkeligt, at du fremsender en faktura for at udløse krav om renter. Glem alt om formuleringskrav.

Hvis forfaldsdatoen er fastsat i forvejen, kan du kræve renter fra denne dato. I andre tilfælde påløber morarente 30 dage efter den dag, du har afsendt eller fremsat en betalingsanmodning, for eksempel en faktura.

Begge ændringer gælder i både erhvervs- og forbrugerforhold, men som hidtil kan en sædvane, en brancheaftale eller anden aftale dog føre til en højere rente imellem erhvervsdrivende - ikke i forbrugerforhold.

Kreditor må kræve betaling af inkassoomkostninger på en ny måde

De nye regler indeholder en ret for dig som kreditor til at få betalt dine rimelige og relevante omkostninger når du inddriver fordringen uden om retten. Dette gælder naturligvis kun, hvis forsinkelsen med betalingen hviler på skyldnerens forhold.

Efter Justitsministeriets opfattelse må loven forstås således, at det både omfatter den situation, at kreditor selv forestår inddrivelsen af sin fordring hos skyldneren - egeninkasso - og de tilfælde, hvor kreditor lader en anden, for eksempel en advokat, sørge for inddrivelsen af fordringen, såkaldt fremmedinkasso.

Ved egeninkasso kan du maksimalt kræve, at skyldneren for den enkelte fordring skal betale følgende inkassobeløb:

Fordringer fra til Inkassobeløb (inkl. moms)
0 - 1.000 kr.                   200 kr.
1.001 - 2.500 kr.             350 kr.
2.501- 5.000 kr.              450 kr.
5.001 - 10.000 kr.           600 kr.
10.001 - 25.000 kr.          800 kr.
25.001 - 50.000 kr.        1.000 kr.
50.001- 100.000 kr.       1.300 kr.
100.001 - 250.000 kr.    1.800 kr.
250.001 - 500.000 kr.    3.000 kr.
500.001 kr. - 3.000 kr. + 0,67%
af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.
Hvis du inddriver en fordring ved fremmedinkasso - altså gennem for eksempel et inkassobureau eller en advokat - kan du kræve, at skyldneren også betaler det salærkrav, som inkassobureauet eller advokaten stiller, forudsat at kravet er rimeligt.

Du kan maksimalt kræve, at skyldneren for den enkelte fordring skal betale følgende inkassobeløb:

Fordringer fra til Inkassobeløb (ex. moms, jf. nedenfor)
0 - 1.000 kr.                      300 kr.
1.001 - 2.500 kr.                500 kr.
2.501 - 5.000 kr.               700 kr.
5.001 - 10.000 kr.               900 kr.
10.001 - 25.000 kr.          1.200 kr.
25.001 - 50.000 kr.          1.600 kr.
50.001 - 100.000 kr.         2.000 kr.
100.001 - 250.000 kr.        2.700 kr.
250.001 - 500.000 kr.        4.500 kr.
500.001 kr. -                    4.500 kr. + 1%
af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.
I begge tilfælde kan du som hidtil kræve op til 3 x 100 kr. i rykkergebyr samt yderligere 100 kr. for at overgive sagen til ekstern inkasso. Men herudover kan du også kræve, at debitor betaler de rimelige omkostninger ved inddrivelse ved egeninkasso eller advokat. Debitor skal dog som hidtil have et varsel med 10 dages frist til at betale, inden du kan iværksætte en egentlig inkassobehandling.

Bliver debitor ikke varslet korrekt med oplysning om, at manglende betaling medfører pligt til at betale inkassoomkostninger, kan du ikke kræve omkostningerne dækket hos debitor.

Revider dine salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Mange erhvervsdrivende forventes at ville benytte lovændringen til at få gennemgået deres almindelige salgs-, leverings- og betalingsbetingelser, og det er da også en god idé. Erfaringen viser, at gode skriftlige regler kan spare virksomheden for både penge og ærgrelser.

Ikrafttræden

Loven trådte i kraft den 1. august 2002.

Den gælder for rente af pengekrav, som forfalder den 1. august 2002 eller senere.

Reglen om takster for morarenter gælder dog kun, hvis den pågældende betalingsanmodning er afsendt eller fremsat den 1. august 2002 eller senere.

Loven gælder desuden for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter lovens ikrafttræden. Loven gælder endvidere for rykkergebyrer vedrørende rykkerskrivelser, der sendes efter lovens ikrafttræden, og for inkassogebyrer, hvor det pågældende gebyrkrav opstår efter lovens ikrafttræden.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan du bedst muligt får dækket dine inkassoomkostninger ind, og hvordan du kan revidere dine salgs-, leverings- og betalingsbetingelser.

Tilbage
Top