NYE REGLER FOR BETALING AF RESTSKAT

Med virkning fra indkomståret 2000 er der vedtaget følgende ændringer:

  • Senest 1. juli i året efter indkomståret kan der rentefrit indbetales kr. 40.000,00. Beløbet var tidligere 25.000,00.
  • Fristen for ubegrænset indbetaling efter indkomståret er nu 15. marts. Fristen var tidligere 15. februar.
  • Indbetalinger efter indkomstårets udløb - ud over det rentefri beløb på kr. 40.000 - pålægges en ikke fradragsberettiget rente på 2 %. Tidligere var der ikke noget rentetillæg.
  • Den skattefrie godtgørelse vedrørende for meget betalt skat er ændret fra 3 til 2 %.

Der kan opstilles følgende oversigt:

Dette giver anledning til følgende overvejelser:

2 % - tillægget gør det aktuelt at overveje indbetaling inden indkomstårets udløb hvis man mener at der er betalt for lidt via skattetrækket. Den nævnte ikke fradragsberettigede rente svarer til en fradragsberettiget rente på ca. 12 % hvis man har negativ kapitalindkomst og ca. 20 % hvis man har positiv kapitalindkomst.

For A-skattepligtige er metoden at anmode arbejdsgiveren om at forhøje skattetrækket eller at få ændret forskudsopgørelsen. For B-skattepligtige er metoden også at få ændret forskudsopgørelsen og dermed de 10 a'contorater.

Restskat der ikke betales senest 1. juli i året efter indkomståret tillægges en ikke fradragsberettiget rente på 7 %. Beløb på op til kr. 14.100,00 indregnes i næste års forskudsopgørelse. Beløb herudover opkræves i månederne september, oktober og november. For disse opkrævninger svarer den nævnte rente til en fradragsberettiget rente på ca. 13 % ved negativ kapitalindkomst og op til ca. 22 % ved positiv kapitalindkomst.

Der er derfor mange gode grunde til nærmere at undersøge hvordan det kommer til at se ud med restskatten. Som altid står vi selvfølgelig til disposition med råd og for besvarelse af spørgsmål.

Tilbage
Top