OVERDRAGELSER MELLEM INTERESSEFORBUNDNE PARTER

Sørg for at få gennemført påtænkte overdragelser mellem interesseforbundne parter, dvs. forældre/børn og hovedaktionær/selskab inden 1. april 2000.

Ligningsrådet har nu besluttet pr. denne dato at ophæve den hidtil gældende regel om, at overdragelse kunne ske til ejendomsvurderingen +/- 15%.

Beslutningen kan ses på Skats hjemmeside hvor man tillige skriver:

"Ophævelsen indebærer, at den foreliggende ejendomsvurdering herefter som udgangspunkt er udtryk for ejendommens handelsværdi. Hvis ejendomsvurderingen ikke er et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi på overdragelsestidspunkt, er myndighederne og parterne ikke bundet heraf."

Det bliver gode tider for advokater og revisorer - har ejendomsværdien nogensinde været et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi ??

Det vil i denne forbindelse være muligt at få foretaget syn og skøn i Landsskatteretten, og der er her også mulighed for at få fuld dækning af omkostningerne.

Ring til os for at få oplyst de nærmere detaljer.

Tilbage
Top