PAS PÅ NÅR DU KONTAKTER DINE KUNDER

Fra 1. juli er det ved en ændring af Markedsføringsloven blevet forbudt at rette uanmodet henvendelse til bestemte købere og andre aftagere, uanset om det er forbrugere eller virksomheder.

For det første må en erhvervsdrivende ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post (e-mail), et automatisk opkaldesystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre såkaldte formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det.

Det samme gælder direkte markedsføring (direct mail) til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af de nævnte varer m.m. Den pågældende skal have frabedt sig dette på forhånd overfor den erhvervsdrivende ved af blive optages på en liste som føres af CPR-registret. Det er uden betydning, om der er tale om enslydende reklamemeddelelser sendt til flere personer. Derimod omfatter reglen ikke adresseløse forsendelser, reklameaviser, TV-reklamer eller lignende sendt til en ubestemt kreds af mulige aftagere.

Ved telefonisk henvendelse gælder de ny regler i den samtidigt ikrafttrådte ændring af lov om visse forbrugeraftaler (Dørsalgsloven). Inden der indgås telefonisk aftale skal køberen have en lang række oplysninger om bl.a. sælgerens navn, ydelsens art og pris, leveringsomkostninger og de samtidigt indførte nye regler om fortrydelsesretten for sådanne køb.En række specificerede varegrupper, bl.a. finansielle ydelser, husholdningsvarer til levering på bopælen, og rekreative fritidsaktiviteter er undtaget fra nogle af de nye krav.

Der er alt i alt tale om et kompliceret regelsæt, der indfører helt nye og væsentlige begrænsninger i den erhvervsdrivendes mulighed for markedsføring. Har De konkrete spørgsmål står vi selvfølgelig som altid til disposition.

Tilbage
Top