SIDSTE NYT OM VÆRDIANSÆTTELSEN AF FAST EJENDOM VED OVERDRAGELSE MELLEM FAMILIEMEDLEMMER

I det gode råd fra Marts måned blev det oplyst, at ligningsrådet fra og med 1. april generelt ophævede muligheden for at overdrage fast ejendom til den offentlige vurdering plus/minus 15 % mellem interesseforbundne parter, f.eks. overdragelse fra aktionær til selskab eller fra far til søn.

Det har nu vist sig, at ændringen kun omfatter overdragelse mellem interesseforbundne parter der IKKE er i familie med hinanden.

Årsagen hertil er, at familiemedlemmers rettigheder i så henseende fremgår af en bemærkning til boafgiftsloven og at en ændring heraf kun kan gennemføres af Folketinget og ikke ved en administrativ gennemført ændring.

På familieområdet er alt således ved det gamle.

FORÆLDREKØB - ET NÆRLIGGENDE ALTERNATIV TIL LEJE AF LEJLIGHED ELLER KOLLEGIEVÆRELSE

Flere og flere studerende får sværere og sværere ved at finde en egnet bolig op til studiestarten i de store uddannelsesbyer, simpelthen fordi udbuddet af lejeboliger er begrænsede. Her er forældrekøb et godt alternativ.

Begrebet dækker over forældrenes køb af typisk en mindre ejerlejlighed der herefter lejes ud til sønnen eller datteren. Hvis det gøres indenfor virksomhedsskatteordningen kan det ske på vilkår der medfører, at huslejen som oftest kommer til at svare til det der skulle betales for en almindelig lejelejlighed. Samtidig er der mulighed for at opnå boligsikring, og for forældrene som køber kommer ejerlejligheden som oftest til at "hvile i sig selv". Der er fuld fradragsret for renterne for det forældrepar der køber. Køb og salg har ingen skattemæssige konsekvenser for det barn der er lejer, men forældrene er skattepligtige af en eventuel avance ved salg efter almindelige regler om avancebeskatning ved salg af fast ejendom.

Der er dog flere faldgrubber, hvorfor rådgivning inden køb stærkt anbefales.

Tilbage
Top