SKÆRPET PRAKSIS VED BESKATNING AF FORTJENESTEN VED SALG AF FAST EJENDOM OG VED HOVEDAKTIONÆRERES KØRSEL I SELSKABETS FIRMABIL

Ifølge loven om beskatning af fortjeneste på fast ejendom er en fortjeneste ved salg af én- eller tofamiliesejendomme skattefri, hvis sælger har boet i ejendommen i hele eller en del af ejertiden. I en konkret sag der netop er afgjort af Landsskatteretten er det statueret, at der skulle betales skat af fortjenesten på en sådan ejendom, uanset at sælgeren tidligere selv havde boet i den, idet den på salgstidspunktet blev benyttet som institution, altså erhvervsmæssigt. Det er således ejendommens faktiske anvendelse på salgstidspunktet der er afgørende, uanset hvordan ejendommen er vurderet og registreret hos myndighederne. Fortjenesten ved salg af en én- eller tofamiliesejendom er altså skattepligtig hvis ejendommen på salgstidspunktet anvendes erhvervsmæssigt.

Det har igennem længere tid påkaldt sig skattemyndighedernes interesse, hvorledes hovedaktionærer eller hovedanpartshavere råder over selskabets biler. Hvis selskabet stiller en bil til rådighed for en aktionæren som fri bil bliver aktionærer personligt beskattet heraf efter særlige værdiansættelsesregler. Heri er der intet nyt. Imidlertid er det gennem et par nyere landsretsdomme nu fastslået, at også hovedaktionærer der enten har fri bil eller som har egen bil udenfor selskabet også bliver beskattet af "fri bil nr. 2" hvis de kører i andre af selskabets biler. Dette gælder uanset, at man kun kan køre i én bil ad gangen, uanset om bilen er en gulpladebil og derfor efter told- og momsreglerne kun må bruges erhvervsmæssigt og uanset om man ved aftale med selskabet har fraskrevet sig retten til at benytte bilen privat. Aktionæren skal ligefrem afkræfte en formodning om, at han privat har kunnet bruge selskabets bil til privat kørsel. Kan han ikke det, bliver han beskattet. ENESTE måde at undgå det på er ved konsekvent og dagligt at føre et detaljeret kørselsregnskab. Det bemærkes i den forbindelse, at kørsel mellem hjem og arbejde er privat kørsel og derfor ikke bør ske i andre af selskabets biler end den der eventuelt er stillet til rådighed for privat kørsel, heller ikke selvom man f.eks. kører forbi posthuset på vej til arbejde for at hente post til virksomheden. Det er stadig privat kørsel. Der er så vidt vides politiske kræfter i gang for at få dette ændret, i hvert fald for gulpladebilernes vedkommende.

TIL SLUT VIL VI GERNE ØNSKE ALLE VORE KUNDER OG FORRETNINGSFORBINDELSER ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR

Tilbage
Top