UNDGÅ SKAT AF KØRSELSGODTGØRELSE

Skatteministeren har fastsat regler om kontrol og administration af kørselsgodtgørelsesreglerne.

Reglerne er trådt i kraft den 1. juli 2000.

Arbejdsgiveren skal kontrollere, om betingelserne for at udbetale skattefri godtgørelse er opfyldt og føre kontrol med antallet af kørte kilometer i lønmodtagerens egen bil/motorcykel.

Der stilles skærpede krav til indholdet af bogføringsbilagene for erhvervsmæssig kørsel. De skal indeholde:

  1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer
  2. Kørslens erhvervsmæssige formål
  3. Dato for kørslen
  4. Kørslens mål og eventuelle delmål
  5. Angivelse af kørte antal kilometer
  6. De anvendte satser
  7. Beregning af kørselsgodtgørelsen

Det er nyt, at bl.a. det erhvervsmæssige formål skal angives.

Uden de nødvendige oplysninger kan skattemyndighederne ændre de skattefrie godtgørelser til skattepligtig løn.

Af hensyn til godtgørelsens rigtige skattemæssige behandling er det derfor vigtigt, at både arbejdsgiver og arbejdstager er opmærksom på reglernes indhold og deres overholdelse.

Giver de nye regler anledning til spørgsmål står vi selvfølgelig til disposition.

VORE KONTORER HAR FERIELUKKET 10. TIL 28. JULI 2000 BEGGE DAGE INCL.

Tilbage
Top