WEBAFTALER

Webaftalen i dens simple form er en aftale med en internetudbyder om, at forbrugeren eller virksomheden kan få adgang til at lægge deres website ud på Internettet via leverandørens telefonlinier. Mere kompliceret bliver det, når virksomheder ønsker samlede internetløsninger med website, e-mail, webmail, e-handel osv., hvilket tydeligt afspejles i webaftalen og prisen.

Ved bekendtgørelse 569 af 22. juli 2000 om udbud af telenet og teletjenester er der sket en regulering af området, således at slutbrugeren bliver beskyttet mest muligt. Disse regler får stor betydning for indgåelse af webaftaler, da en væsentlig del af en webaftale vedrører retten til at benytte en telefonlinie.

Bekendtgørelsen fastslår blandt andet, at aftalen skal være skriftlig og skal være udleveret til slutbrugeren for inden linien åbnes. Endvidere skal webaftalen som et minimum indeholde oplysninger om: fortrydelsesret (14 dage), at fortrydelse kan ske uden omkostninger for slutbrugeren, priser, serviceniveau, kompensation for nedbrud, terminalkrav og meget mere. Bliver disse bestemmelser ikke overholdt, kan brugeren inden 14 dage fra modtagelsen af aftalen trække sig tilbage fra den og få pengene igen.

Af generelle forhold som altid bør behandles i webaftalen er opkoblingsform, hastighed og udbyder. Webaftalen skal også behandle spørgsmålet om adgang til den information, der er lagt op på sitet. Det skal afklares, hvor filerne fysisk placeres, hvordan adgangen til filerne sikres, reparationstid ved nedbrud og sanktionering ved misligholdelse. I praksis har dette netop givet udslag i sager om domænenavne og rettigheder til hertil.

Desuden skal man være opmærksom på, om udbyderen i standardkontrakten har indlagt begrænsninger i mængden af data, der må ligge på serveren (50Mbit), omfanget af trafik på sitet (mængde af data, der kan downloades), tidsmæssig begrænsning i de førnævnte begrænsninger, om sitet må bruges kommercielt, netetik og ansvar for ulovligheder ved linking.

Endelig skal man nøje overveje spørgsmålene om opsigelsesvarsel, varsel for ændring af pris og andre vilkår i kontrakten, internetudbyderens pligt til at medvirke ved flytningen af sitet til en anden internetudbyder og hemmeligholdelse af information, der er formidlet gennem sitet.


Når en virksomhed skal indgå en webaftale, tænker langt de fleste beslutningstagere i første omgang på at gardere sig mod tekniske problemer, dårligt design og funktionssvigt på sitet.

De færreste tænker på de juridiske problemstillinger, indgåelse af en webaftale kan medføre, og ikke mindst hvilke konsekvenser det kan have for driften af virksomheden.

Det er meget vigtigt for virksomheder, som ønsker at sælge produkter og markedsføre sig på Internettet at få klarlagt disse spørgsmål, da forbindelsen til internetudbyderen er "livlinen" til omverdenen. Klippes den, er der ingen kontakt! Derfor er det også værd at overveje at få professionel rådgivning, før webaftalen indgås.

Her er nogle af de problemstillinger i punktform, der bør undersøges og vurderes nøje, før webaftalen underskrives.

Valg af opkobling, hastighed på linien og udbyder, herunder:

 • Adgang til informationen
 • Placeringen (domænenavne samt registrering)
 • Reparationstid ved nedbrud
 • Sanktionering ved misligholdelse


Byrdefulde vilkår i aftalen bestemt af leverandøren, herunder:

 • Skriftlighed
 • Oplysningskrav
 • Begrænsninger i datamængder og trafik
 • Tidsmæssige begrænsninger
 • Kommercielle begrænsninger
 • Ansvar for links til ulovligheder
 • Opsigelsesvarsel og øvrige varsler
 • Forpligtelser til at medvirke til at "overføre" sitet til anden leverandør


Udviklings- og vedligeholdelsesaftaler, herunder:

 • Rettigheder til det udviklede
 • Udviklingsplan
 • Hemmeligholdelses- og sikkerhedsaftaler
 • Logning
 • Videregivelse af oplysninger til brug for markedsføring


Dette notat er udarbejdet af advokatfuldmægtig Morten H. Gregersen, RET&RÅD Erhverv Glostrup

Tilbage
Top